Szkoły Policealne

Propozycja szkół policealnych Centrum Edukacji Kadr skierowana jest głównie do absolwentów szkół ogólnokształcących, które odczuwają potrzebę zdobycia dobrego zawodu. Dzisiejszy rynek zatrudnienia stawia przed człowiekiem wiele założeń – między innymi mobilności do ciągłej nauki i zdobywania kolejnych doświadczeń. Dzisiaj niewiele kto pracuje poprzez pełne życie wykonując jeden zawód. Dlatego też warto skorzystać z oferty Szkoły Policealne Centrum Wiedzy Kadr, która pomorze nabyć nowe kwalifikacje. Z tego względu, iż szkoła policealna CEK oferuje szeroki wybór kierunków kształcenia uczniami mogą być także aktualni studenci, którym nieraz brakuje istotnej edukacji praktycznej do wykonywania zawodu. Praktykę tutaj można zdobyć między innymi w profesjach takich jak: sekretarka, kosmetyczka czy specjalista z zakresu przepisów BHP. Fantastycznie ważna okazuje się być też wiedza z zakresu: turystyki, hotelarstwa, rachunkowości, reklamy , a ponadto budownictwa. Z kierunkami dostępnymi w poszczególnych oddziałach CEK można się zaznajomić na witrynie www www.cek.pl.