Tanie użytkowanie domu

Tak zwane paszporty energetyczne muszą określać jakość obiektu czy mieszkania z perspektywy emisji energii. Jest to ważne ponieważ po 1 pozwala wycenę budowli pod kątem cen użytkowania im bardziej zminimalizowane wydalanie energii, tym także samoczynnie mniejsze opłaty ponoszone miesięcznie za zużycie energii, a po drugie mniejsze wykorzystanie energii w skali światowej ma wpływ na poprawę jakości środowiska . Z tego powodu UE postawiła wymaganie krajom członkowskim, aby nowe obiekty wdrażane do sprzedaży posiadały certyfikaty energetyczne Cieszyn.

Wstąpienie państwa polskiego do Unii Europejskiej spowodowało dostosowanie do praw, jakie w niej panują. W głównej mierze tyczy się to  ustaleń związanych z wystawianiem do użytku inwestycji , których wystawiający do sprzedaży przymuszani są mieć świadectwa energetyczne.

Niewątpliwie istotna jest także termomodernizacja obiektu, do której kuszą interesujące kredyty. Ażeby uzyskać kredyt z premią termo modernizacyjną trzeba spełnić  wymagania – obliczyć audyt energetyczny, który to wyznacza wszystkie prace, zarówno techniczne jak również ekonomiczne, niwelujące utrat energii.  Reasumując – wszelkie te akcje, a więc propagowanie działań termo modernizacyjnych , jak i świadectwa energetyczne mają jeden cel – zminimalizowanie utraty energii i tym samym działania na rzecz ekologii.